Open Telekom 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas!
Privatni > Tarife > Postpaid > TARIFE > MIX tarife

Mix tarifni profili

Mix tarifni profili nude vam najveći broj minuta i SMS poruka u domaćem saobraćaju u okviru mesečne naknade. Ova tarifa omogućava vam da izaberete tri Friends&Family broja iz mt:s mreže sa kojima ćete, nakon što potrošite minute uključene u naknadu, razgovarati po znatno nižoj ceni, u iznosu od 3,95 din/min.

Specifičnost ove tarife je i u tome što saobraćaj uključen u mesečnu naknadu koji niste potrošili u tekućem mesecu možete da iskoristite u narednom mesecu. Preneta količina saobraćaja može se iskoristiti samo u mesecu u koji je preneta.U slučaju promene tarifnog profila, neiskorišćeni saobraćaj iz pretplate se ne prenosi u naredni mesec.

MIX tarifni profil tl_files/design/mix400.gif
tl_files/design/mix750.gif
tl_files/design/mix1250.gif
tl_files/design/mix2300.gif
tl_files/design/mix3500.gif
Mesečna naknada 480,00 900,00 1.500,00 2.760,00 4.200,00
Pozivi u domaćem saobraćaju u okviru mesečne naknade  100 min. 250 min. 450 min. 1.500 min. u mt:s mreži
2.500 min. u mt:s mreži
750 min. van mt:s mreže 1.500 min. van mt:s mreže
Broj SMS poruka u domaćem saobraćaju u okviru mesečne naknade  100 250 450 1.000 2.000

Kupujem

Cena mesečne naknade prikazana je u dinarima, sa porezom.

Obračunski intervalje 60s.