Open Telekom 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas!
Privatni > Tarife > Prepaid roming > Usluge u prepaid romingu

Usluge u prepaid romingu

Odlazni pozivi

Ukoliko iz inostranstva pozivate pretplatnika fiksne ili mobilne mreže u Srbiji, ne zaboravite prefiks +381. Za fiksnu mrežu posle prefiksa unesite pozivni broj mesta bez nule, odnosno pozivni broj mobilne mreže bez nule za pozivanje pretplatnika mobilne mreže. Na kraju unosite fiksni, odnosno mobilni  broj pretplatnika (npr. +38111xxxxxx -kada pozivate fiksni broj u Beogradu, odnosno +38164xxxxxx - za mobilnu 064 mrežu).

Ukoliko pozivate brojeve unutar zemlje u kojoj se nalazite, dovoljno je da okrenete pozivni broj grada ili pozivni broj mobilne mreže, na isti način kao u matičnoj mreži, a zatim broj pretplatnika (na primer: ako se nalazite u Rimu i želite da pozovete pretplatnika lokalne fiksne mreže birajte 06 a zatim telefonski broj pretplatnika). U svakom slučaju, savetujemo vam da se informišete o lokalnim pozivnim brojevima u zemlji u kojoj se nalazite.

Odlazne pozive u romingu možete uputiti direktnim biranjem (Camel prepaid roming) ili  ukucavanjem kratkog koda (USSD Call Back), nakon čega se uspostavlja veza ka pozvanom korisniku, a kontrola poziva se obavlja u matičnoj mreži.

Odlazni pozivi putem kratkog koda (USSD Call Back) ostvaruju se biranjem: kratkog koda *102*, pozivnog broja zemlje, pozivnog broja mreže (bez nule), broja telefona koji se poziva i na kraju dodati # (npr. *102*0038164 xxxxxxx #  ili *102*+38164 xxxxxxx # )

Dolazni pozivi

Kada ste u inostranstvu, kod dolaznih poziva deo troškova snosite i vi. Vi plaćate deo poziva od mt:s mreže do mreže roming operatora zemlje u kojoj boravite. Pozivaocu se poziv naplaćuje na isti način kao da ste u trenutku poziva u matičnoj mreži.

SMS poruke

Prijem SMS poruka u romingu je besplatan. SMS  poruke se šalju i primaju na isti način kao u matičnoj mreži, s tim što za slanje SMS poruka treba da unesete međunarodni prefiks,  pozivni broj mobilne mreže bez nule i broj kome se poruka šalje.

Prilikom slanja SMS zahteva za korišćenje nekog od VAS servisa (servisi sa dodatom vrednošću), osim zahtevanog VAS servisa,  naplaćuje se i odlazna SMS poruka.

MMS poruke

Kada šaljete MMS poruke iz inostranstva, naplaćuje se cena slanja MMS poruke važeća za vaš tarifni profil, uvećana za naknadu za ostvareni prenos podataka prema Cenovniku za prepaid  roming usluge. Prenos podataka plaćate i za sve MMS poruke primljene u inostranstvu.

Ukoliko isključite uslugu prenosa podataka, nećete moći da šaljete i primate MMS poruke.