Open Telekom 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas!
Privatni > Usluge > SIM kartica

SIM kartica

SIM kartica je Vaš priključak na mrežu mt:s

U svaku SIM (Subscriber Identity Module) karticu ugrađen je čip koji sadrži određeni prostor u memoriji kartice za čuvanje vaših telefonskih brojeva (imenik) i SMS poruka, kao i vaš PIN i PUK. Sve što sačuvate na vašoj SIM kartici biće tu i ako promenite mobilni telefon.

SIM kartica Telekoma Srbija prodaje se sa garancijom i biće besplatno zamenjena ukoliko se pokaže da je prodata neispravna.

Micro SIM kartica je SIM kartica manjih dimenzija od uobičajenih i neophodna je za korišćenje manjeg broja novijih smart telefona i tablet uređaja, pre svega iPad-a i iPhone-a.

Prepaid SIM kartica se aktivira prvim pozivom, slanjem SMS poruke ili  prvim korišćenjem Interneta. 

Rok važenja prepaid SIM kartice je 11 (jedanaest) plus jedan mesec.

  • To praktično znači da možete da koristite svoju karticu još jedanaest meseci nakon aktivacije ili poslednje dopune, bez uplate kredita.
  • Nakon isteka perioda od jedanaest meseci, još mesec dana možete samo da primate pozive i poruke. Da biste nastavili da koristite karticu neophodno je da tokom ovih mesec dana izvršite dopunu kredita. Ukoliko to ne uradite, vaša kartica više neće biti aktivna. U ovom slučaju, ponovnu aktivaciju kartice možete izvršiti u roku od 30 dana u nekoj od naših poslovnica po ceni od 200,00 dinara.

*Express dopuna i Friendly dopuna ne produžavaju rok važenja prepaid SIM kartice.

Prepaid karticu možete nabaviti u svim našim poslovnicama i ostalim prodajnim objektima širom Srbije  po ceni od 200,00 dinara. Prepaid SIM kartica sadrži inicijalni kredit u iznosu od 20,00 dinara.

PIN (jedinstveni lični identifikacioni broj) i PUK (lični broj za deblokiranje) brojeve ćete dobiti zajedno sa SIM karticom. Savetujemo Vam da ove podatke čuvate na sigurnom mestu.

PIN (Personal Identity Number) je Vaš lični tajni broj koji služi za zaštitu od neovlašćenog korišćenja Vaše SIM kartice. To je samo Vama poznata četvorocifrena šifra, koju možete da promenite tako da Vam bude laka za pamćenje. Pri svakom uključivanju Vašeg mobilnog telefona, ukoliko PIN kontrolna funkcija nije isključena, zahtevaće se da unesete Vaš PIN broj. Ako tri puta uzastopno unesete pogrešan PIN broj SIM kartica će se automatski blokirati. Blokiranu SIM karticu moguće je deblokirati uz pomoć PUK broja.

PUK (Personal Unblocking Key) je osmocifrena šifra koja je fabrički ugrađena u Vašu SIM karticu i ne može se menjati. Ukoliko 9 puta uzastopno unesete pogrešan PUK, Vaša kartica će biti trajno blokirana. U tom slučaju možete da zamenite SIM karticu u jednoj od poslovnica mt:s.

Napomena: Ukoliko zaboravite Vaše PIN i PUK brojeve, molimo Vas pozovite 064/789 ili nas posetite u jednoj od poslovnica mt:s.