Open Telekom 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas!
Privatni > Usluge > Zabrana poziva > Aktivacija usluge Call Barring

Kroz meni telefona

Zabranu poziva na svom mobilnom telefonu možete postaviti kroz meni mobilnog telefona.

To je najjednostavniji način, ali se postupak setovanja razlikuje od tipa i proizvođača mobilnog telefona.

Molimo, pročitajte uputstvo o korišćenju svog mobilnog telefona za ispravno aktiviranje i deaktiviranje ove usluge.

Unošenjem GSM kodova

Zabranu poziva na svom mobilnom telefonu možete postaviti unošenjem takozvanih posebnih GSM kodova:

Zabrana svih odlaznih poziva i SMS

 • Aktivacija zabrane: * 33 * lozinka # OK
 • Deaktivacija zabrane: # 33 * lozinka # OK
 • Provera statusa: * # 33 # OK

Zabrana svih dolaznih poziva

 • Aktivacija zabrane: * 35 * lozinka # OK
 • Deaktivacija zabrane: # 35 * lozinka # OK
 • Provera statusa: * # 35 # OK

Zabrana svih odlaznih poziva u inostranstvo iz matične mreže

 • Aktivacija zabrane: * 331 * lozinka # OK
 • Deaktivacija zabrane: # 331 * lozinka # OK
 • Provera statusa: * # 331 # OK

Zabrana svih odlaznih poziva van naše zemlje iz roaminga

 • Aktivacija zabrane: * 332 * lozinka # OK
 • Deaktivacija zabrane: # 332 * lozinka # OK
 • Provera statusa: * # 332 # OK

Zabrana svih dolaznih poziva kada ste u roamingu

 • Aktivacija zabrane: * 351 * lozinka # OK
 • Deaktivacija zabrane: # 351 * lozinka # OK
 • Provera statusa: * # 351 # OK