Open Telekom 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas!

Područje Reka Nišava

Bazne stanice

 • Sićevo
 • Krupac
 • Sinjac
 • Pirot 2
 • Rosomača
 • Dimitrovgrad

Mesta koje trenutno pokrivaju ove bazne stanice

Bela Palanka (grad), Tamjanica, Špaj, Krupac, Vrandol, Klisura, Telovac, Bukurovac, Gradište (Gradišće), Moklište, Oreovac, Staničenje, Dimitrovgrad (grad), Lukavica, Željuša, Visočka Ržana, Slavinja, Rsovci, Jelovica, Izatovci, D. Krivodol, Ostrovica, Kunovica, Jelašnica, Grbavce, Sićevo, Klenj, Beleš, Trnski Odorovci, Smilovci, Gojni Dol, Vlasi, Činiglavci, Zvonce, Babušnica, Zvonačka Banja, Preseka

Područje Pešterska visoravan

Bazne stanice

 • Sjenica
 • Golija (Duga Poljana)
 • Jarut - Ostrilo
 • Tutin
 • Ribariće
 • Brodarevo
 • Bobovik
 • Rudine
 • Ursule
 • Veliki vrh
 • Maja bunar

Mesta koje trenutno pokrivaju ove bazne stanice

Duga Poljana, Kamešnica, Koškovo, Sjenica (grad), Trijebine, D. Vapa, Bačija, Bagačiće, Čukote, Baćica, Arapoviće, Vučiniće, Dubrava, Ribariće, Paljevo, Tutin (grad), Godovo, Brodarevo, Zavinograđe, Donji Stranjani, Donje Sebečevo (Novi Pazar), Štitare, Muhovo, Bele Vode, selo Draga

Područje Vlasinsko jezero

Bazne stanice

 • Grdelica
 • Predejane
 • Džep
 • Vladičin Han
 • Surdulica
 • Vlasinsko jezero
 • Crna Trava
 • Gornja Lisina
 • Donja Lisina
 • Bosilegrad
 • Radičevci
 • Tanki Rid
 • Besna Kobila
 • Trgovište
 • Bojnik
 • Slišane
 • Vranjska Banja
 • Vranje 2
 • Sveti Ilija

Mesta koje trenutno pokrivaju ove bazne stanice

Grdelica (varoš), Oraovica (kod Grdelice), Predejane (varoš), Ravanište, Samčekinci, Graovo, Dankovci, Manastir, Bričevlje, Suševlje, Mrtvica, Koraćevac, Krpejce, Micici, Džep, Kopitarce, Stankovska Mahala, Ostrikovac, Jazina, Manajle, Dupljane, Ružić, Garinje, Repište, Vladičin Han (grad), Surdulica (grad), Prekodolce, Žitorađa, Alakince, Belo Polje (grad), Zagužanje, Dikava, Čivlak, Bojkinska Mahala, Suva Morava, Gramađe, Suvojnica, Masurica, Dugojnica, Binovce, Kalabovce, Kijevac, Kriva Feja , Bistar, Izvor, Resen, Rajčilovci, Radičevci, Gornje Tlamino, Donje Tlamino, Gornja Ljubata, Donja Ljubata, Zli Dol, Gornja Lisina, Donja Lisina, Dukat, Gornja Ržana, Bosilegrad (grad), Brankovci, Crna Trava, Brod, Vlasina-Rid, Vučadelce, Božica, Dejanova Mahala, Vlasina okruglica, D. Stajevac, Radovnica, Surlica, Trgovište, Ramnište, D. Lešnica, German, Dlabočica, Šajince, Sejace, Spančevac, Petka, Drenok, Tupalovce, Gradska, Kalna, Lalince, Oblička Sena, Kruševa Glava

Područje Reka Toplica

Bazne stanice

 • Beloljin
 • Lukovska Banja
 • Merdare
 • Rudare
 • Rudare 2
 • Golak
 • Trnov Laz
 • Prolom Banja
 • Kuršumlijska Banja
 • PK-Kupinovo
 • Dobri Do
 • Sokolovac

Mesta koje trenutno pokrivaju ove bazne stanice

Žegrova, Šatra, Vlahinja, Selišta,Tiovac, Trmka, Ljutova, Nevada, Igrište, Pavaštica, Pačaradja, Magovo, Sagonjevo, Mrče, Trebinje, Selova, Seoce, Žalica, Degrmen, V.Pupavce, Đake, Merdare, Visoka, Matarova, Prevetica, Vasiljevac, Krtok, Mačja stena, Šatra, Vlahinja, Ravni šort, Dabinovac, Vrelo, Kupinovo, Kutlovo, Trpeza, Sekirača, Rudare, Mirnica i Vlasovo.

Područje Reka Pčinja

Bazne stanice

 • Klenike
 • Trgovište
 • Crni Lug
 • Prohor Pčinjski

Mesta koje trenutno pokrivaju ove bazne stanice

Sveta Petka, Klenike, Kruševica, Kuštica i Starac

Područje Kosovsko-metohijska oblast

Bazne stanice

 • DJ - Skladište
 • TV DTV Šilovo
 • Ranilug
 • Gnjilane
 • Vrbovac
 • Pasjane PTT
 • Kosovska Kamenica
 • Koretište
 • Novo Brdo
 • Prekovce
 • Manastir Devič
 • Goraždevac
 • Goraždevac 1800
 • PE - Centar
 • PE - Kapešnica
 • PE - Zatra
 • PE - Zatra 1800
 • PE - Fabrika sokova
 • PE - Jarina
 • Visoki Dečani
 • Gračanica - Sušica
 • Gračanica PTT
 • Ugljare - Veternik
 • Babin most
 • Prugovac
 • Donja Gušterica
 • Plemetina
 • Suvi Do
 • Laplje selo
 • Lepina
 • Novo selo
 • Lokvice
 • PZ - Pod Cvilenom
 • PZ - Fabrika blokovo
 • Orahovac
 • Ljubinje
 • Manastir Zočište
 • Velika Hoča
 • Brezovica
 • Berevce
 • Sveti Ilija
 • Kosovska Mitrovica
 • Kom-Lešak
 • Zubin potok
 • Zubin potok - PTT
 • Banjska
 • Kurilo
 • Kurilo 1800
 • KM - Bolnica
 • TV Most - Mali Zvečan
 • TV Most - Mali Zvečan 1800
 • KM - Centar
 • KM - Centar 1800
 • Vučitrn
 • Leposavić
 • Sočanica
 • Matički krš
 • KM - Kamenica
 • Jošanica
 • Zvečan
 • Zupče
 • PR - Vranjevac
 • PR - Veternik
 • PR - Emšir
 • PR - Taslidže
 • Osojane