Telekom Srbija - poslovni korisnici 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas! Pratite nas - Linkedin Pratite nas - Twitter Pratite nas - Youtube

Biznet

Koristite svoje mobilne telefone kao lokale

Uvođenjem usluge Biznet u mala i srednja preduzeća ili u velike poslovne sisteme, Vi i Vaši zaposleni dobijate mogućnost da na jednostavan i lak način, međusobno razgovarate koristeći svoje mobilne telefone kao lokale. Na ovaj način povećavate efikasnost i produktivnost zaposlenih, a kako su cene međusobnih razgovora (ON NET) daleko niže nego van Biznet grupe (OFF NET), smanjujete i troškove poslovne komunikacije.

Usluga Biznet Vam omogućava da definišete skup ovlašćenja ili ograničenja, tj. odgovarajući profil korisničke linije za svakog člana Biznet grupe.

Prilikom konfigurisanja Biznet grupe dobijate brojeve u nizu.

Naša preporuka za Vas:

  • Biznet 20 - za preduzeća koja imaju do 49 zaposlenih
  • Biznet 50 - za firme koje imaju do 299 zaposlenih
  • Biznet 300 - za velike poslovne sisteme.

Za sve linije u okviru grupe potpisujete jedinstveni ugovor u trajanju od najmanje 12 meseci.

Mesečni račun je jedinstven i na njemu se nalaze podaci koji se odnose na celu grupu, a na Vaš zahtev, obezbeđujemo i detaljan analitički listing ostvarenog saobraćaja za svaku liniju u grupi, čime ostvarujete maksimalnu kontrolu poslovanja.

Usluga Biznet 20 Biznet 50 Biznet 300
Mesečna naknada 96,00 48,00 36,00
Aktiviranje Biznet korisničke linije 24,00 24,00 24,00
Proširenje grupe novom linijom 24,00 24,00 24,00
Smanjenje grupe (do minimalnog broja definisanog za grupu) - cena po svakoj deaktiviranoj liniji visina mesečne naknade (sa svim porezima) pomnožena brojem preostalih meseci do isteka perioda definisanog ugovorom
Promena profila linije u okviru grupe - za svaku liniju prilikom svake promene 60,00 60,00 60,00
Integracija postojeće postpaid linije 24,00 24,00 24,00
Zamena SIM kartice (oštećene, izgubljene ili na zahtev korisnika) 200,00 200,00 200,00
Cena po minutu poziva u okviru grupe - ON NET 1,80 1,44 1,19
Cena po minutu poziva u okviru grupe - ON NET prema integrisanim BizFon linijama 2,28 2,28 2,28
Cena po minutu poziva - van grupe OFF NET za pozive ka brojevima iz mt:s mreže 3,60 3,60 3,60
Cena po minutu poziva - van grupe OFF NET za ostale pozive 9,00 8,40 8,40
SMS poruka u domaćem saobraćaju 2,04 2,04 2,04
SMS poruka ka međunarodnim destinacijama 12,00 12,00 12,00
MMS poruka u domaćem saobraćaju 12,00 12,00 12,00
Prenos podataka u domaćem saobraćaju, za 100 kB 4,80 4,80 4,80
Obračunska jedinica za prenos podataka - Internet
1 kB 1 kB 1 kB
Uspostava veze u ON NET saobraćaju ne naplaćuje se
Uspostava veze u OFF NET saobraćaju 1,80 1,80 ne naplaćuje se
Obračunski interval za pozive 60s + 1s 1 s 1 s
Međunarodni pozivi - pogledajte OVDE

U Biznet grupu možete da integrišete i dve BizFon linije, tako da se pozivi prema tim brojevima tarifiraju po povlašćenim cenama.

Integracija fiksnih telefonskih linijaBroj integrisanih fiksnih linija
20-49 mobilnih korisničkih linija 2 linije
50-100 mobilnih korisničkih linija 5 linija
101-500 mobilnih korisničkih linija 10 linija
Više od 500 mobilnih korisničkih linija 15 linija
Zamena integrisane fiksne linije drugom je 60,00 dinara.

Napomena: Sve cene su prikazane u dinarima.

BIZNET POPUSTI