Open Telekom 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas!

Biznet

Razgovarajte  koristeći svoje mobilne telefone kao lokale

Uvođenjem usluge Biznet u mala i srednja preduzeća ili u velike poslovne sisteme, zaposlenima se omogućava da na jednostavan i lak način, međusobno razgovaraju koristeći svoje mobilne telefone kao lokale. Na ovaj način povećava se efikasnost i produktivnost zaposlenih, a kako su cene međusobnih razgovora (ON NET) daleko niže nego van BIZNET grupe (OFF NET), smanjuju se i troškovi poslovne komunikacije.

Usluga BIZNET omogućava potpisniku ugovora da izabere skup ovlašćenja ili ograničenja, tj. odgovarajući profil korisničke linije za svakog člana grupe.

Prilikom konfigurisanja BIZNET grupe moguće je dobijanje brojeva u nizu.

  • za preduzeća sa do 49 zaposlenih preporučujemo Biznet 20,
  • za firme koje imaju do 299 zaposlenih Biznet 50,
  • dok za velike poslovne sisteme pravi izbor je Biznet 300.

Telekom Srbija je za korisnike BIZNET usluge, za sve linije u okviru grupe predvidela potpisivanje jedinstvenog ugovora, čije je trajanje najmanje 12 meseci.

Mesečni račun je jedinstven za sve korisnike i na njemu se nalaze podaci koji se odnose na celu grupu, a izuzetno na zahtev klijenta, mt:s će obezbediti i detaljan analitički listing ostvarenog saobraćaja za svaku liniju u grupi, čime se ostvaruje maksimalna kontrola poslovanja.

Usluga Biznet 20 Biznet 50 Biznet 300
Mesečna pretplata 96,00 48,00 36,00
Aktiviranje Biznet pretplatničke linije 24,00 24,00 24,00
Proširenje grupe sa novom linijom 24,00 24,00 24,00
Smanjenje grupe (do minimalnog broja definisanog za grupu) - cena po svakoj deaktiviranoj liniji visina mesečne pretplate (sa svim porezima) pomnožena brojem preostalih meseci do isteka perioda definisanog ugovorom
Promena profila linije u okviru grupe - za svaku liniju prilikom svake promene 60,00 60,00 60,00
Integracija postojeće postpaid linije 24,00 24,00 24,00
Zamena SIM kartice (oštećene, izgubljene ili na zahtev korisnika) 200,00 200,00 200,00
Cena po minutu poziva u okviru grupe - ON NET 1,80 1,44 1,19
Cena po minutu poziva u okviru grupe - ON NET prema integrisanim BizFon linijama 2,28 2,28 2,28
Cena po minutu poziva - van grupe OFF NET za pozive ka brojevima iz mt:s mreže 3,60 3,60 3,60
Cena po minutu poziva - van grupe OFF NET za ostale pozive 9,00 8,40 8,40
SMS poruka u domaćem saobraćaju 2,04 2,04 2,04
SMS poruka ka međunarodnim destinacijama 12,00 12,00 12,00
MMS poruka u domaćem saobraćaju 12,00 12,00 12,00
Prenos podataka u domaćem saobraćaju, za 100 kB 4,80 4,80 4,80
Obračunski interval za prenos podataka 1 kB 1 kB 1 kB
Uspostava veze u ON NET saobraćaju ne naplaćuje se
Uspostava veze u OFF NET saobraćaju 1,80 1,80 ne naplaćuje se
Obračunski interval za pozive 60s + 1s 1 s 1 s
Međunarodni pozivi - pogledajte OVDE

U Biznet grupu možete da integrišete i dve BizFon linije, tako da se pozivi prema tim brojevima tarifiraju po povlašćenim cenama.

Integracija fiksnih telefonskih linijaBroj integrisanih fiksnih linija
20-49 mobilnih korisničkih linija 2 linije
50-100 mobilnih korisničkih linija 5 linija
101-500 mobilnih korisničkih linija 10 linija
Više od 500 mobilnih korisničkih linija 15 linija
Zamena integrisane fiksne linije drugom je 60,00 dinara sa porezom.

Napomena: Sve cene su prikazane u dinarima, sa porezom.

BIZNET POPUSTI