Open Telekom 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas!
Privatni > Usluge > Prenos podataka

Prenos podataka

Usluga prenosa podataka dostupna je svim korisnicima mt:s mreže

tl_files/images/prenospodataka300.jpgUsluga prenosa podataka dostupna je svim korisnicima mt:s mreže koji poseduju mobilni uređaj koji podržava ovu uslugu.
Usluga prenosa podataka omogućava: 

  • Pristup WAP sadržajima preko mobilnog uređaja
  • Pristup WEB sadržajima preko mobilnog uređaja
  • Pristup Internetu povezivanjem računara i mobilnog uređaja

Tarifiranje
Usluga prenosa podataka se tarifira prema količini prenetih podataka, a ne po vremenu provedenom za pregled WAP i web sadržaja. Pri tome se tarifira ukupna preneta količina podataka, bez obzira da li je tokom konekcije korišćen WAP ili web ili kombinacija ova dva.

Podešavanje mobilnih uređaja za uslugu prenosa podataka

Podešavanje Android mobilnih uređaja za uslugu prenosa podataka 

Podešavanje Windows Phone 8 mobilnih uređaja

Podešavanje iPhone mobilnih uređaja

Podešavanje računara za uslugu prenosa podataka

Parametri za konfiguraciju prepaid i postpaid mobilnog Interneta

Brzina prenosa podataka

U zavisnosti od tehnologije koju podržava vaš mobilni uređaj i dostupnosti odgovarajućeg mt:s signala, uslugu prenosa podataka moguće je koristiti uz različite brzine. Navedene brzine prenosa ostvarive su samo u idealnim uslovima i zavise od kretanja, odnosno mirovanja, pokrivenosti signalom bazne stanice, kao i od toga da li korisnik pristupa mreži putem najnovije generacije mobinih uređaja koji podržavaju maksimalne brzine.

Prosečne veličine pojedinih dokumenata su:

  • 1 Word dokument (10 stranica teksta bez grafike) je približno 100 kB
  • 1 web stranica je približno 100 kB
  • 1 e-mail (4000 znakova) je približno 3 kB
  • 100 WAP stranica je približno 100 kB