Open Telekom 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas!
Privatni > Tarife > Postpaid > TARIFE > Mix Net

Mix Net tarifni profili

Mix Net tarifa pruža vam mogućnost neograničenog pristupa Internetu, kao i mogućnost da minute i SMS poruke koje niste potrošili, iskoristite u narednom mesecu.

U okviru mesečne naknade za ovu tarifu dobijate minute, SMS poruke kao i određenu količinu MB, odnosno GB. Nakon potrošenog saobraćaja iz mesečne naknade imate mogućnost da do kraja meseca besplatno koristite Internet, sa smanjenom brzinom protoka - do 64/32 Kb/s.

Minuti i SMS poruke koje niste iskoristili u toku jednog meseca, prenose se u naredni mesec. Preneta količina saobraćaja može se iskoristiti samo u mesecu u koji je preneta. U slučaju promene tarifnog profila, neiskorišćeni saobraćaj se ne prenosi u naredni mesec.

MixNet tarifni profilMixNet tarifni profil
MixNetM
MixNet tarifni profil
MixNet tarifni profil
MixNet tarifni profil
Mesečna naknada 660,00 1.140,00 1.980,00 3.180,00 4.740,00
Pozivi u domaćem saobraćaju u okviru mesečne naknade 100 min. 300 min. 600 min. 1.000 min. 2.000 min.
Broj SMS poruka u domaćem saobraćaju  u okviru mesečne naknade 200 600 1.500 3.000 10.000
Prenos podataka u domaćem saobraćaju  u okviru mesečne naknade neograničen*

 

Kupujem

 

 

* Količina MB, odnosno GB uključena u mesečnu naknadu zavisi od odabranog Mix Net tarifnog profila: Mix Net S dobija 200 MB, Mix Net M - 600 MB, Mix Net L – 1,5 GB, Mix Net XL - 3 GB i Mix Net XXL - 10 GB. Ovaj internet saobraćaj je dostupan po maksimalnoj brzini protoka u mt:s mreži (do 42/5.7 Mb/s).

Kada iskoristite MB/GB iz pretplate imate mogućnost da do kraja meseca besplatno koristite Internet, sa smanjenom brzinom protoka - do 64/32 Kb/s.

Ukoliko želite da vam Internet do kraja meseca ponovo bude dostupan po maksimalnoj brzini protoka u mt:s mreži(do 42/5.7 Mb/s) na raspolaganju vam je povoljan tarifni dodatak Neograničeni Internet.

Cene saobraćaja nakon utrošenog saobraćaja iz mesečne naknade

Vrsta saobraćaja Cena
Minut razgovora u domaćem saobraćaju 7,89
SMS poruka u domaćem saobraćaju 3,89
MMS poruka u domaćem saobraćaju 12,00
SMS poruka u međunarodnom saobraćaju 12,00

Uspostava veze se naplaćuje nakon što potrošite minute uključene u mesečnu naknadu i iznosi 6,99 dinara. Zauzeće ili poziv na koji nije odgovoreno se ne naplaćuje.

Obračunski interval je 60s. Obračunska jedinica za prenos podataka je 1KB.

Sve cene su prikazane u dinarima, sa porezom.