Open Telekom 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas!
Privatni > Internet > Mobilni Net paketi

Mobilni Net paketi

Ukoliko želite da u svakom trenutku i na bilo kom mestu imate neograničen, a brz i pouzdan Internet, Mobilni Net paketi su pravi izbor za vas! 

U zavisnosti od vaših navika i potreba, možete da se opredelite za pakete Mobilni Net S, M, L ili XL, uz koje u okviru mesečne naknade imate na raspolaganju određenu količinu podataka za prenos u domaćem saobraćaju po najvećoj mogućoj brzini u mt:s mreži. Kada iskoristite GB u okviru mesečne naknade, imate mogućnost da do kraja meseca besplatno koristite Internet, sa smanjenom brzinom protoka - do 64/32 Kb/s. 

Mobilni Net paketi - neograničen Internet Mobilni Net  S
Mobilni Net M
Mobilni Net L
Mobilni Net XL
Mesečna naknada uz ugovor na 24 meseca 449,00   749,00 999,00 1.499,00
Mesečna naknada uz ugovor na neodređeno vreme ili uz tablet uređaj 699,00   1.199,00 1.499,00 2.199,00
Količina GB u domaćem saobraćaju  u okviru mesečne naknade 5 GB 10 GB 20 GB 50 GB
Maksimalna brzina prenosa podataka tokom korišćenja GB u okviru mesečne naknade za Mobilni Net L i XL paket je do 105/35 Mb/s*, a za pakete Mobilni Net S i M paket je do 42/5.7 Mb/s*     
mt:s USB modem možete kupiti po ceni već od 1 dinar, uz ugovornu obavezu na 24 meseca.

Kupujem

*Maksimalna brzina prenosa podataka do 105/35 Mb/s, odnosno do 42/5.7 Mb/s je maksimalna teoretski ostvariva brzina u mt:s mreži, koja zavisi od tarife koju koristite, modema koji koristite, pristupne tehnologije, kao i od pokrivenosti i jačine signala naše mobilne mreže na mestu gde koristite Mobilni Internet.

Osobe sa invaliditetom, čiji je stepen invaliditeta 70 do 100%, mogu koristiti mobilne Net pakete, uz ugovornu obavezu na 6 meseci, po nižim cenama od 449,00, 749,00, 999,00 ili 1.499,00 dinara, u zavisnosti od odabranog Net paketa.Uz ove povoljnosti, korisnici mogu kupiti i mt:s USB modem po ceni već od 1 dinar. Nakon isteka ugovora od 6 meseci, povoljnosti u okviru izabranog Net paketa mogu se koristiti sve do promene paketa. Prilikom zaključenja ugovora potrebno je priložiti Rešenje nadležnog državnog organa o visini i stepenu telesnog oštećenja ili Rešenje nadležnog organa o ostvarivanju prava na negu i pomoć drugog lica. 

Cena ostalog saobraćaja van mesečne naknade: 

  • SMS poruka u domaćem saobraćaju: 3,89 din.
  • SMS poruka u međunarodnom saobraćaju: 12,00 din.
  • MMS poruka u domaćem saobraćaju: 12,00 din.
  • Minut razgovora u domaćem saobraćaju: 7,89 din.
  • Uspostava veze: 6,99 dinara;
  • Obračunski interval je 60s. 

Ugovor za Mobilni Net paket možete zaključiti na period od 24 meseca, uz mogućnost kupovine mt:s USB modema i SIM kartice koja omogućava povezivanje vašeg mobilnog uređaja sa Internetom.  

Mobilni Net Plus

Ukoliko želite da vam do kraja meseca Internet bude dostupan opet po maksimalnoj brzini protoka uvek možete kupiti Mobilni Net Plus dodatak od 1 GB po ceni od 300,00 dinara. Ovaj dodatak možete aktivirati najviše tri puta u toku jednog meseca i važi do kraja meseca u kojem je kupljen. 

Mobilni Net Plus dodatak
Cena u dinarima
1 GB 300,00

Provera stanja

Stanje preostale količine GB u okviru izabranog Mobilnog Net paketa i dodatka Mobilni Net Plus možete pogledati na portalu Moj Telekom.

Kupovina 

Mobilni Net paket možete naručiti putem webshop-a (uz odgovarajući mobilni uređaj) u svim poslovnicama Telekoma Srbija, kao i na prodajnim mestima ovlašćenih dilera Telekoma Srbija.
Mobilni Net Plus dodatak možete kupiti on-line, putem portala Moj Telekom