Open Telekom 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas!
Privatni > Usluge > MMS > Podešavanje mobilnih uređaja za MMS

Podešavanja mobilnih uređaja za MMS

Automatsko podešavanje

Podešavanje za MMS ćete dobiti automatski, nakon uključenja uređaja prilikom prvog ubacivanja SIM kartice. Tom prilikom će Vam stići SMS poruka sledeće sadržine:

„Poštovani, uskoro ćete dobiti podešavanja za korišćenje MONDO wap portala i slanje multimedijalnih MMS poruka. Sačuvajte ih u svom mobilnom telefonu. Vaša mt:s"

Nakon ove poruke, stići će Vam podešavanja koja treba da sačuvate. Neophodno je da tada mobilni uređaj isključite. Kada ga ponovo uključite, biće Vam omogućeno slanje MMS poruka.

Putem mt:s vodiča

Podešavanja za svoj mobilni uređaj možete da dobijete i slanjem zahteva iz mt:s vodiča.

Ukoliko ste postpaid korisnik, da biste pristupili mt:s vodiču, potrebno je da unesete kod *797# i nakon toga pritisnete taster za pozivanje. Ukoliko ste prepaid korisnik, unesite kod *100# i pritisnite taster za pozivanje. Potom, potrebno je da otvorite podmeni Usluge, u okviru koga se nalazi opcija Podešavanje telefona.

Prepaid korisnici mogu pristupiti opciji Podešavanje telefona u mt:s vodiču i direktno - pozivanjem *100*47#

Slanjem SMS poruke

Ukoliko ova podešavanja ne dobijete automatski, parametre za korišćenje MMS usluge možete dobiti i slanjem SMS poruke sa tekstom MMS na broj 4777. Po dobijanju konfiguracione poruke, neophodno je da snimite podešavanja i da isključite i ponovo uključite Vaš mobilni uređaj.
Ukoliko želite da u isto vreme dobijete podešavanja za 3G, GPRS, MMS, pošaljite poruku sa tekstom ALL na broj 4777.

Manuelno podešavanje telefona

Postoji mogućnost i da manuelno podesite određene parametre u Vašem mobilnom telefonu:

MMS parametri

Profile name: MTS MMS APN = mms 
Username = mts 
Password = 064

Preporučujemo da po izvršenom podešavanju telefona pošaljete MMS poruku kako biste  proverili da li ste uneli ispravne parametre.

WAP parametri

IP address: 172.017.085.131 
Port: 9201 ili 8080 (ako se to zahteva, zavisi od modela mobilnog telefona) 
Homepage: http://mms.mts064.telekom.rs/mms/wapenc

Manuelno podešavanje Android mobilnih uređaja

Pristupna tačka: mms

 1. u spisku svih aplikacija izabrati ikonu SETTINGS,
 2. kada se uđe u opciju SETTINGS u meniju treba izabrati stavku WIRELESS & NETWORKSi potom MOBILE NETWORKS,
 3. otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES,
 4. Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN
 5. u polje NAME treba ukucati mts mms
 6. u polje APN treba ukucati mms
 7. u polja PROXY i PORT ne treba ukucati ništa
 8. u polje USERNAME treba ukucati mts
 9. u polje PASSWORD treba ukucati 064
 10. u polje SERVER ne treba ukucati ništa
 11. u polje MMSC treba ukucati http://mms.mts064.telekom.rs/mms/wapenc
 12. u polje MMS PROXY treba ukucati 172.017.085.131
 13. u polje MMS PORT treba ukucati 8080
 14. u polju MCC treba da stoji 220
 15. u polju MNC treba da stoji 03
 16. polje AUTHENTICATION TYPE treba ostaviti nepopunjeno,
 17. u zavisnosti od uređaja u polju APN TYPE izabrati ili upisati mms

Manuelno podešavanje Windows Phone 8 (Nokia) mobilnih uređaja

 1. U glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS, zatim ACCESS POINT pa kliknite na dugme ADD
 2. U polje MMS ACCESS POINT NAME upišite mms
 3. U polje username upišite mts
 4. U polje password upišite 064
 5. U polje Proxy Adress upišite 172.017.085.131
 6. U polje Proxy Port upišite 8080
 7. U polje MMSC Adress unesite adresu http://mms.mts064.telekom.rs/mms/wapenc
 8. U okviru polja network type  ostaviti navedene parametre ipv4
 9. U okviru polja authentification type ostaviti none

Manuelno podešavanje iPhone 5 mobilnih uređaja (iOS7)

 1. U glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS, zatim CELLULAR DATA NETWORKS, a potom opciju CELLULAR DATA
 2. U okviru opcije APN upišite mms
 3. U polje username upišite mts
 4. U polje password upišite 064
 5. U polje MMSC Adress unesite adresu http://mms.mts064.telekom.rs/mms/wapenc
 6. U polje MMS Proxy upišite 172.017.085.131
 7. U polje MMS Max Message Size upišite 307200
 8. Polje MMS UA Prof URL ostavite prazno

Manuelno podešavanje iPhone 4  mobilnih uređaja

 1. U glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS, zatim GENERAL, a nakon toga NETWORK
 2. U okviru opcije 3G izaberite ENABLE
 3. U okviru opcije CELLULAR DATA NETWORKS unesite sledeće parametere:
 4. U polje APN upišite mms
 5. U polje username upišite mts
 6. U polje password upišite 064
 7. U polje MMSC Adress unesite adresu http://mms.mts064.telekom.rs/mms/wapenc
 8. U polje MMS Proxy upišite 172.017.085.131
 9. U polje MMS Max Message Size upišite 307200
 10. Polje MMS UA Prof URL ostavite prazno

Manuelno podešavanje iPhone 3G  mobilnih uređaja

 1. U glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS, zatim GENERAL, a nakon toga NETWORK
 2. U okviru opcije CELLULAR DATA NETWORKS unesite sledeće parametere:
 3. U polje APN upišite mms
 4. U polje MMSC Adress unesite adresu http://mms.mts064.telekom.rs/mms/wapenc
 5. U polje Proxy upišite 172.017.085.131
 6. U polje Port upišite 8080