Open Telekom 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas!
Privatni > Usluge > Prenos podataka > Podešavanje mobilnih uređaja za uslugu prenosa podataka

Podešavanje mobilnog uređaja za uslugu prenosa podataka

Ukoliko želite da koristite uslugu prenosa podataka preko svog mobilnog uređaja neophodno je da podesite određene parametre.

Ukoliko ne dobijete podešavanja automatski ili želite da ih, iz nekog razloga, ponovite, pozovite Korisnički servis na 064/789 i biće Vam poslate konfiguracione SMS poruke, pomoću kojih ćete moći da podesite svoj mobilni uređaj i koristite usluge: MMS, e-mail i prenos podataka.

Automatsko podešavanje

Podešavanje za uslugu prenosa podataka, kao i za MMS, dobićete automatski, nakon prvog ubacivanja SIM kartice i uključenja mobilnog uređaja. Ovo važi za većinu mobilnih uređaja na tržištu Republike Srbije.

Putem mt:s vodiča

Podešavanja možete da dobijete i slanjem zahteva iz mt:s vodiča.

Ukoliko ste postpaid korisnik, da biste pristupili mt:s vodiču, potrebno je da unesete kod *797# i nakon toga pritisnete taster za pozivanje. Ukoliko ste prepaid korisnik, unesite kod *100# i pritisnite taster za pozivanje. Potom, potrebno je da otvorite podmeni Dodatne usluge, u okviru koga se nalazi opcija Podešavanje telefona.

Prepaid korisnici mogu pristupiti opciji Podešavanje telefona u mt:s vodiču i direktno - pozivanjem *100*47#

Slanjem SMS poruke

Parametre za korišćenje usluge prenosa podataka možete dobiti i slanjem SMS poruke sa tekstom WAP na broj 4777.

Ukoliko želite da u isto vreme dobijete podešavanja za  usluge: 3G, MMS i prenos podataka, možete da pošaljete poruku sa tekstom ALL na broj 4777.

Slanjem zahteva iz USSD menija

Podešavanja možete da dobijete i slanjem zahteva iz USSD menija.

Ukoliko ste postpaid korisnik, da biste pristupili ovom meniju, potrebno je da unesete kod  *797#  i nakon toga pritisnete taster za pozivanje.
Ukoliko ste prepaid  korisnik, unesite kod *100# i pritisnite taster za pozivanje.

Potom,  potrebno je da otvorite podmeni Dodatne usluge, u okviru koga se nalazi stavka Podešavanje telefona.

Manuelno podešavanje telefona

 APN = gprswap
 Username = mts
 Password = 064
 IP address: 172.017.088.198
 Port: 9201 ili 8080 (ako se to zahteva, zavisi od modela mobilnog uređaja)
 Homepage: m.mondo.rs

Manuelno podešavanje Android mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 1. u spisku svih aplikacija izabrati ikonu SETTINGS,
 2. kada se uđe u opciju SETTINGS u meniju treba izabrati stavku WIRELESS & NETWORKSi potom MOBILE NETWORKS,
 3. otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES,
 4. Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN
 5. u polje NAME treba ukucati mts wap
 6. u polje APN treba ukucati gprswap
 7. u polje PROXY treba ukucati 172.017.088.198
 8. u polje PORT treba ukucati 8080
 9. u polje USERNAME treba ukucati mts
 10. u polje PASSWORD treba ukucati 064
 11. u polje SERVER treba ukucati http://m.mondo.rs
 12. u polje MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne upisujete nista
 13. u polju MCC treba da stoji 220
 14. u polju MNC treba da stoji 03
 15. polje AUTHENTICATION TYPE podesiti na PAP,
 16. u zavisnosti od uređaja polje APN TYPE ostavite prazno ili izaberite/upišite internet

Pristupna tačka: gprsinternet

 1. u spisku svih aplikacija izabrati ikonu SETTINGS,
 2. kada se uđe u opciju SETTINGS u meniju treba izabrati stavku WIRELESS & NETWORKSi potom MOBILE NETWORKS,
 3. otvoriće se dodatni meni, odaberite stavku ACCESS POINT NAMES,
 4. Pritisnite meni dugme na uređaju i odaberite opciju NEW APN
 5. u polje NAME treba ukucati mts internet
 6. u polje APN treba ukucati gprsinternet
 7. polja PROXY, PORT ostavite prazna,
 8. u polje USERNAME treba ukucati mts
 9. u polje PASSWORD treba ukucati 064
 10. u polja SERVER, MMSC, MMS PROXY, MMS PORT ne upisujete nista
 11. u polju MCC treba da stoji 220
 12. u polju MNC treba da stoji 03
 13. polje AUTHENTICATION TYPE ostaje prazno,
 14. u zavisnosti od uređaja polje APN TYPE ostavite prazno ili izaberite/upišite internet

Ukoliko želite da neki od ovih APN-ova ima primarni status onda u polju APN TYPE treba ukucate default

Manuelno podešavanje Windows Phone 8 (Nokia) mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 1. u meniju izaberite opciju SETTINGS, zatim ACCESS POINT pa kliknite na dugme ADD
 2. u okviru opcije CONNECTION NAME upišite mts
 3. u okviru opcije Internet APN/ Acess point name upišite gprswap
 4. u polje USERNAME upišite mts
 5. u polje PASSWORD upišite 064
 6. u polje PROXY ADRESS upišite 172.17.88.198
 7. u polje PROXY PORT upišite 8080
 8. u okviru polja NETWORK TYPE  ostaviti navedene parametre IPv4
 9. u okviru polja AUTHENTIFICATION TYPE ostaviti none 

Manuelno podešavanje iPhone mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 1. u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS
 2. zatim odaberite opciju GENERAL, pa opciju NETWORK
 3. zatim izaberite opciju EDGE i unesite sledeće parametere:
 4. u polje APN upišite gprswap
 5. u polje USERNAME upišite mts
 6. u polje PASSWORD upišite 064

Manuelno podešavanje iPhone 5 mobilnih uređaja (iOS7)

Pristupna tačka: gprswap

 1. u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS, CELLULAR, CELLULAR DATA NETWORKS, a potom opciju CELLULAR DATA
 2. u polje APN upišite gprswap
 3. u polje USERNAME upišite mts
 4. u polje PASSWORD upišite 064

Manuelno podešavanje iPhone 4  mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 1. u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS
 2. zatim odaberite opciju GENERAL, pa opciju NETWORK
 3. u okviru opcije 3G izaberite ENABLE
 4. u okviru opcije CELLULAR DATA NETWORKS unesite sledeće parametere:
 5. u polje APN upišite gprswap
 6. u polje USERNAME upišite mts
 7. u polje PASSWORD upišite 064

Manuelno podešavanje iPhone 3G  mobilnih uređaja

Pristupna tačka: gprswap

 1. u glavnom meniju telefona izaberite opciju SETTINGS
 2. zatim odaberite opciju GENERAL, pa opciju NETWORK
 3. u okviru opcije 3G izaberite ENABLE
 4. u okviru opcije CELLULAR DATA NETWORKS unesite sledeće parametere:
 5. u polje APN upišite gprswap
 6. u polje USERNAME upišite mts
 7. u polje PASSWORD upišite 064

Napomena:
Ukoliko povezujete telefon USB kablom ili bluetooth-om za računar, na telefonu se postavlja APN za pristup GPRS-u, a povezivanje sa računarom je opisano u korisničkom uputstvu Vašeg telefona.