Telekom Srbija - poslovni korisnici 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas! Pratite nas - Linkedin Pratite nas - Twitter Pratite nas - Youtube
Poslovni > Usluge > DODATNE USLUGE > Praćenje vozila

Praćenje vozila

Potpun nadzor nad kretanjem vozila na području cele Evrope

Ako želite da u svakom trenutku imate kontrolu nad kretanjem svih vozila Vaše firme, nudimo Vam mogućnost da to i ostvarite uz uslugu „Praćenje vozila".

Telekom Srbija, u saradnji sa više partnera, nudi najpovoljnije rešenje za korišćenje usluge „Praćenje vozila" koje može da bude prilagođeno svim Vašim potrebama kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Prednosti usluge „Praćenje vozila" su:

  • Mesečno - samo troškovi pretplate
  • Bez troškova za održavanje
  • Bez angažovanja dodatnog stručnog osoblja za održavanje sistema
  • Manji investicioni troškovi za uvođenje sistema za praćenje vozila
  • Zaštita podataka na serverima partnera
  • Pristup podacima preko Interneta (WEB pristup)

Usluga Vam obezbeđuje nadzor nad kretanjem vozila pomoću GPS sistema, mreže mobilne telefonije (GPRS) i Interneta. Sistem se sastoji od GPS uređaja u vozilu, servera na kome se sakupljaju podaci i nadzornog centra. Uređaj se sastoji od GPS prijemnika, GPRS modula, kao i modula koji očitavaju određene parametre u vozilu. Uređaj pronalazi poziciju putem GPS satelita i korišćenjem GSM mreže (korišćenjem GPRS-a) i šalje poziciju na server. Server može biti instaliran kod partnera ili kod Vas.

tl_files/images/mapa2.gif

Za sve dodatne informacije pozovite menadžera biznis prodaje Telekoma Srbija, a za uslugu se možete prijaviti na jedan od tri načina:

  • putem zvaničnog zahteva ispisanog na memorandumu preduzeća sa potpisom i pečatom koji ćete poslati faksom na broj 011/3333-829
  • putem zahteva koji možete poslati na e-mail: biznis.prodaja@telekom.rs
  • ako pozovete Vašeg biznis menadžera.