Telekom Srbija - poslovni korisnici 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas! Pratite nas - Linkedin Pratite nas - Twitter Pratite nas - Youtube
Poslovni > Usluge > Prenos podataka

Prenos podataka - Internet

Savremeno poslovanje ne može se zamisliti bez informacija i stalne veze
sa svetom.

tl_files/images/prenos-podataka-2.png

Da biste koristili uslugu prenosa podataka - Internet dovoljno je da imate uređaj koji tu uslugu podržava. Tako ste u mogućnosti da preko Vašeg mobilnog uređaja u svakom trenutku i na svakom mestu pristupate Internetu i Vama važnim sadržajima na teritoriji Srbije koja je pokrivena signalom mt:s mreže, kao i u romingu preko operatora sa kojima je Telekom Srbija komercijalno pustio uslugu prenosa podataka - Internet.

Usluga prenosa podataka - Internet omogućava: 

 • Pristup WAP sadržajima preko mobilnog uređaja
 • Pristup Web sadržajima preko mobilnog uređaja
 • Pristup Internetu povezivanjem računara i mobilnog uređaja

Podešavanje mobilnog uređaja za prenos podataka - Internet

Podešavanje Android mobilnih uređaja za prenos podataka - Internet

Podešavanje Windows Phone 8 (Nokia) mobilnih uređaja

Podešavanje iPhone mobilnih uređaja

Podešavanje računara za prenos podataka - Internet

Parametri za konfiguraciju usluge Mobilni Internet

Brzina prenosa podataka - Internet
U zavisnosti od tehnologije koju podržava Vaš mobilni uređaj i dostupnosti odgovarajućeg mt:s signala, uslugu prenosa podataka moguće je koristiti uz različite brzine.

 • HSPA+ sa brzinom do 42Mb/s
 • HSDPA sa brzinom do 7,2 Mb/s
 • UMTS sa brzinom do 384 kb/s
 • EDGE sa brzinom do 236,8 kb/s
 • GPRS sa brzinom do 53,6 kb/s

Prosečne veličine pojedinih dokumenata su:

 • 1 Word dokument (10 stranica teksta bez grafike) je približno 100 kB
 • 1 web stranica je približno 100 kB
 • 1 e-mail (4000 znakova) je približno 3 kB
 • 100 WAP stranica je približno 100 kB

Tarifiranje
Usluga prenosa podataka - Internet se tarifira prema količini prenetih podataka, a ne po vremenu provedenom za pregled WAP i Web sadržaja. Pri tome se tarifira ukupna preneta količina podataka, bez obzira da li je tokom konekcije korišćen WAP ili Web ili kombinacija ova dva.