Telekom Srbija - poslovni korisnici 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas! Pratite nas - Linkedin Pratite nas - Twitter Pratite nas - Youtube
Poslovni > Usluge > Prenos podataka

Prenos podataka

Savremeno poslovanje ne može se zamisliti bez informacija i stalne veze
sa svetom.

prenospodatakacropbiznis.jpg

Ako ste naš korisnik u okviru Biznet ili VPM grupe, možete i kada ste u pokretu - van kancelarije, da pristupite Internet sadržajima korišćenjem usluge prenosa podataka. Internet vezu preko mobilnog uređaja možete da ostvarite na teritoriji Srbije pokrivenoj signalom mt:s mreže, kao i u roamingu preko operatora sa kojima je Telekom Srbija komercijalno pustio uslugu prenosa podataka u roamingu. Da biste koristili navedene usluge dovoljan je uređaj koji podržava uslugu prenosa podataka i u svakom trenutku možete pristupiti Vama važnim sadržajima.

Usluga prenosa podataka dostupna je svim korisnicima mt:s mreže koji poseduju mobilni uređajkoji podržava ovu uslugu.
Usluga prenosa podataka omogućava: 

  • Pristup WAP sadržajima preko mobilnog uređaja
  • Pristup WEB sadržajima preko mobilnog uređaja
  • Pristup Internetu povezivanjem računara i mobilnog uređaja

Podešavanje mobilnog uređaja za uslugu prenosa podataka

Podešavanje Android mobilnih uređaja za uslugu prenosa podataka

Podešavanje Windows Phone 8 (Nokia) mobilnih uređaja

Podešavanje iPhone mobilnih uređaja

Podešavanje računara za uslugu prenosa podataka

Parametri za konfiguraciju mobilnog Interneta

Brzina prenosa podataka
U zavisnosti od tehnologije koju podržava vaš mobilni uređaj i dostupnosti odgovarajućeg mt:s signala, uslugu prenosa podataka moguće je koristiti uz različite brzine.

Prosečne veličine pojedinih dokumenata su:

  • 1 Word dokument (10 stranica teksta bez grafike) je približno 100 kB
  • 1 web stranica je približno 100 kB
  • 1 e-mail (4000 znakova) je približno 3 kB
  • 100 WAP stranica je približno 100 kB

Tarifiranje
Usluga prenosa podataka se tarifira prema količini prenetih podataka, a ne po vremenu provedenom za pregled WAP i web sadržaja. Pri tome se tarifira ukupna preneta količina podataka, bez obzira da li je tokom konekcije korišćen WAP ili web ili kombinacija ova dva.