Open Telekom 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas!
Privatni > Korisnička zona > Pitanja i odgovori > Prepaid > Odgovori na najčešće postavljena pitanja PREPAID

Prepaid

1. Važnost prepaid kartice?

Rok važenja prepaid SIM kartice je jedanaest plus jedan mesec. To praktično znači da možete da koristite svoju karticu još jedanaest meseci nakon aktivacije ili poslednje dopune, bez uplate kredita. Nakon isteka ovog perioda još mesec dana možete samo da primate pozive.

2. Šta će se desiti ukoliko SIM karticu ne dopunim u predviđenom roku?

Po isteku dvanaest meseci od aktivacije SIM kartice ili poslednje dopune, kada vam je kartica već neaktivna, imate mogućnost da je u periodu od trideset dana ponovo aktivirate.

Cena ponovne aktivacije prepaid kartice je  200,00 dinara, sa porezom .

3. Da li mogu da zadržim isti broj u slučaju oštećenja, gubitka ili krađe SIM kartice?

U slučaju da krađu, oštećenje ili gubitak prepaid SIM kartice prijavite našem korisničkom servisu na broj 064 789 ili dolaskom u jednu od naših poslovnica možete da dobijete novu SIM karticu sa zadržavanjem istog pretplatničkog broja. Početnom kreditu na novoj SIM kartici od 25,00 dinara dodaje se i iznos koji Vam je preostao na staroj kartici. Ova usluga je besplatna.

4. Na koji način mogu da izvršim dopunu prepaid kredita?

Vaš kredit možete da dopunjujete koliko god puta želite, tokom cele godine, 24 časa dnevno, brzo i jednostavno i to na više načina, u zavisnosti od Vaših trenutnih želja i potreba.Izaberite način dopune kredita, koji Vam u datom trenutku najviše odgovara.

5. Na koji način mogu da proverim stanje prepaid kredita i važnost kartice?

O stanju na vašem prepaid računu i datumu važenja prepaid kredita možete da se informišete putem prepaid mt:s vodiča (pozivanjem *100#) ili pozivanjem govornog automata 777.

6. Na koji način mogu da promenim tarifni profil?

Sa tarifnog profila Moj klub besplatno možete preći na Moj Prepaid tarifni profil, pozivanjem broja 778.  

Prelazak sa tarifnog profila Moj Prepaid na tarifni profil Moj klub nije moguć.

7. Da li mogu kao prepaid korisnik da pozivam inostranstvo i šaljem međunarodni SMS?

Da, prepaid korisnici mogu pozivati inostranstvo i slati SMS poruke u mreže inostranih mobilnih operatora.

8. Da li mogu da pošaljem međunarodni MMS?

Da u mreže mobilnih operatora sa kojima Telekom Srbija ima potpisane ugovore o razmeni MMS poruka.

9. Da li mogu da pređem sa postpaida na prepaid?

Da, možete besplatno da pređete sa postpaida na prepaid, a da istovremeno zadržite postojeći pretplatnički broj. Dobijate prepaid karticu sa 25,00 dinara kredita. Prelazak sa postpaida na prepaid je moguć po isteku ugovorne obaveze i ukoliko ste izmirili sva prethodna dugovanja.

10. Da li korisnici Zvezda prepaid i FK Partizan prepaid mogu da promene tarifni profil?

Korisnici tarifnog profila Moj klub mogu preći na Moj Prepaid tarifni profil. 

11. Da li mogu da pređem sa prepaida na postpaid ili mt:s Kontrolu troškova?

Prilikom prelaska na neki od postpaid tarifnih profila ili na mt:s Kontolu troškova, možete da zadržite isti pretplatnički broj, a preostali iznos kredita sa Vaše prepaid kartice se evidentira kao avansna uplata na Vašem novom postpaid računu
Detaljnije: http://www.mts.telekom.rs/index.php/Prelazak_sa_prepaida_na_postpaid.html

12. Kako da dobijem promocije u mt:s vodiču i zbog čega se promocije razlikuju od korisnika do korisnika?

Prepaid promocije u mt:s vodiču se kreiraju tako da se korisnicima na osnovu njihovih navika korišćenja pojedinih usluga ponudi adekvatna promocija koja uključuje te usluge.

13. Registracija prepaid broja

Registrujte vaš postojeći prepaid broj i narednih 6 meseci dobijate po 50 dinara bonus kredita koji možete da iskoristite za prenos podataka, razgovore i slanje SMS poruka ka svim mrežama u domaćem saobraćaju. Registraciju možete obaviti u bilo kojoj poslovnici Telekoma Srbija. Potrebno je samo da donesete važeći lični dokument na uvid, SIM karticu i PUK 1 broj.