Open Telekom 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas!

Podnošenje prigovora

Podnošenje prigovoraKorisnik usluga Telekom Srbija a.d. može podneti prigovor (reklamaciju) na obračun ili  iznos računa za pružene telekomunikacione usluge u pisanom dokumentu, svojeručno potpisanom od strane korisnika ili usmenim putem pozivanjem Kontakt centra ili dolaskom u poslovnicu.

Prigovor se podnosi na zvanične adrese Telekom Srbija:

  • dolaskom u najbližu poslovnicu,
  • pismom na adresu Cara Dušana 58, 11000 Beograd,
  • dostavljanjem skeniranog dokumenta elektronskom poštom na adresu mtsinfo@telekom.rs za usluge mobilne mreže, odnosno adresu info@telekom.rs za usluge fiksne mreže, Interneta i IPTV-a i paketa usluga.
  • pozivanjem kontakt centra  19813 za usluge fiksne mreže, Interneta, IPTV-a i pakete usluga.

Fizičko lice se identifikuje zvaničnim dokumentom (lična karta ili pasoš) ili zvanično overenim ovlašćenjem. Prilikom podnošenja prigovora putem elektronske pošte, pisma ili pozivanjem kontakt centra, korisnik se identifikuje kao ugovorna strana navođenjem broja i datuma ugovora koji je osnov za izdavanje računa ili izuzetno, za reklamacije podnete na račun za fiksne telefonske priključke, navođenjem podataka o datumu rođenja i adresi prebivališta i boravišta iz lične karte.

Pravno lice prigovor može podneti isključivo u pisanoj formi, na svom zvaničnom memorandumu, overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Korisnik ima pravo da podnese prigovor na obračun ili iznos računa za pružene usluge u roku od 30 dana od dana dospeća računa. Nakon isteka ovog roka smatra se da je korisnik u potpunosti saglasan sa uslovima, načinom realizacije i emitovanim računom za pružene usluge.