Open Telekom 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas!

Podnošenje prigovora

Podnošenje prigovoraKorisnik usluga Telekom Srbija a.d. može podneti prigovor (reklamaciju) na nаčin obrаčunа ili visinu rаčunа zа pružene telekomunikаcione usluge u pisanom  dokumentu, svojeručno potpisanom od strane korisnika.

Prigovor se podnosi na zvanične adrese Telekom Srbija:

  • dolaskom u najbližu poslovnicu,
  • pismom na adresu Cara Dušana 58, 11000 Beograd,
  • dostavljanjem skeniranog dokumenta elektronskom poštom na adresu mtsinfo@telekom.rs za usluge mobilne mreže, odnosno adresu info@telekom.rs za usluge fiksne mreže, Interneta i IPTV-a.

Fizičko lice se identifikuje zvaničnim dokumentom (lična karta ili pasoš)  ili zvanično overenim ovlašćenjem. Prilikom podnošenja prigovora  putem elektronske pošte ili pisma, korisnik se identifikuje kao ugovorna strana navođenjem broja i datuma ugovora koji je osnov za izdavanje računa ili izuzetno, za reklamacije podnete na račun za fiksne telefonske priključke, navođenjem podataka o datumu rođenja i adresi prebivališta i boravišta iz lične karte.

Pravno lice prigovor podnosi na svom zvaničnom memorandumu, overava ga pečatom i potpisom ovlašćenog lica. 

Korisnik ima pravo da podnese prigovor na obračun ili iznos računa za pružene usluge  u roku od 30 dana od dana dospeća računa. Nakon isteka ovog roka smatra se da je korisnik u potpunosti saglasan sa uslovima, načinom realizacije i emitovanim računom za pružene usluge.