Open Telekom 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas!
Privatni > Usluge > Web i SMS plaćanje računa > SMS plaćanje računa > SMS plaćanje računa za usluge fiksne telefonije

SMS plaćanje računa za usluge fiksne telefonije

SMS plaćanje računa

Uslugu SMS plaćanja računa za:

 1. fiksni telefon, 
 2. Internet, 
 3. IPTV, 
 4. Web Hosting i 
 5. Mail Hosting 

 

zaduženjem Visa, MasterCard ili  DinaCard kartice možete koristiti bilo da ste mts prepaid ili postpaid korisnik.

Račun za usluge fiksne telefonije možete platiti i putem Android aplikacije m plati na vašem mobilnom telefonu. m plati vam omogućava da putem mobilnog telefona platite, bez provizije, kada god to želite, račun za usluge fiksne telefonije. Ukoliko imate telefon sa Android operativnim sistemom 2.3 ili više, posetite Google Play i besplatno preuzmite aplikaciju m plati.

Da biste mogli da koristite uslugu SMS plaćanja ili uslugu  plaćanja putem aplikacije m plati, neophodno je da se za mobilna plaćanja registrujete u banci koja Vam je izdala Visa, MasterCard ili  DinaCard karticu.

Ranija registracija za mobilna plaćanja zaduženjem Visa, MasterCard ili  DinaCard kartice važi i za  plaćanja računa za fiksni telefon, Internet, IPTV, Web i Mail Hosting.

Banke koje vlasnicima Visa, MasterCard ili DinaCard kartica pružaju uslugu plaćanja računa za usluge fiksne telefonije

Uputstvo za SMS plaćanje računa za usluge fiksne telefonije

1. Zahtev za dobijanje zaduženja

Da biste izvršili SMS plaćanje računa za fiksni telefon, Open ADSL, IPTV, Web i Mail Hosting neophodno je da na broj 8686 pošaljete SMS poruku sa zahtevom za dobijanje zaduženja sledeće sadržine: 

KLJUČNA_REČ<razmak>PODATAK<razmak>YYMM<razmak>OZNAKA_TIPA_RAČUNA

Primer: TEL 1234567/1 1002 dina

PARAMETRI PORUKE:

KLJUČNA_REČ - vrsta usluge koja se plaća:

 • TEL - za fiksni telefon,
 • NET - za Internet,
 • IPTV - za IPTV,
 • WEBH za Web Hosting i
 • MAILH za Mail Hosting

PODATAK - podatak na osnovu kojeg se jedinstveno identifikuje račun koji se plaća koji može biti:

 • Pozivni broj + fiksni broj telefona, npr. 011123456, ili
 • šifra korisnika, npr. 1234567/1 - šifra korisnika je jedinstveni broj koji se nalazi u gornjem levom uglu računa i jasno je obeležen sa "Šifra korisnika"

YYMM -  godina i mesec za koji korisnik želi da plati račun, YY su poslednje dve cifre godine, a mesec vrednost od 01 do 12.
   NAPOMENA: Ovaj podatak nije potrebno unositi, ukoliko se radi o računu za poslednji mesec.

OZNAKA_TIPA_RAČUNA - vrsta računa sa koga se vrši plaćanje (npr. dina - za Dinacard)
   NAPOMENA: Ovaj podatak nije potrebno unositi za plaćanja sa Visa, MasterCard ili DinaCard

2. Plaćanje računa

Nakon slanja SMS poruke sa zahtevom za dobijanje zaduženja dobićete povratnu poruku sa iznosom Vašeg zaduženja. Ukoliko želite da izvršite plaćanje potrebno je da dobijenu poruku prosledite na broj 8686 u roku od 3 minuta. 

Primer poruke koju dobijate:

TEL - IZNOS 2984.60 din PODATAK 1234567/1  MESEC 1002, PLAĆANJE SA dina. Za potvrdu ovu poruku prosledite na 8686. TID 392

3. Autorizacija naplate

Nakon izvršenog plaćanja dobijate USSD poruku sa zahtevom za Vašu autorizaciju naplate. Ako želite da autorizujete naplatu, unesite vaš mPIN u roku od 30 sekundi.

Primer poruke koju dobijate:

Za potvrdu transakcije za iznos 2984.60 DIN, molimo Vas unesite mPIN. TID 392

4. Izveštaj o naplati

Posle izvršene autorizacije dobićete poruku da li je Vaša transakcija uspešno obavljena.

Uputstvo za plaćanje računa za usluge fiksne telefonije putem Android aplikacije m plati

 • U meniju m plati aplikacije izaberite opciju Plaćanje računa
 • Zatim izaberite opciju Fiksni i ostale usluge
 • Izaberete tip računa koji želite da platite (Fiksni telefon, Internet, IPTV, WEB Hosting i MAIL Hosting)
 • Ukoliko želite da platite račun za fiksni telefon, unosite broj telefona sa pozivnim brojem ili šifru korisnika. Za plaćanje računa za ostale usluga fiksne telefonije, unesite šifru korisnika
 • Izaberite mesec i godinu za koje plaćate račun
 • tip kartice sa koje želite da platite račun
 • (Visa, MasterCard ili DinaCard)

U zavisnosti od unetih parametara, pr. plaćanje zaduženjem DinaCard kartice, aplikacija će vam prikazati sledeće obaveštenje:

Da biste izvršili plaćanje računa za broj 0xxxxxxxxx sa DinaCard platne kartice, za mesec xxxxxxxx 201X. godine, kliknite na dugme Nastavi.

Da biste izvršili plaćanje računa na osnovu unete šifre korisnika xxxx/x sa DinaCard platne kartice, za mesec xxxxxxxx 201x. godine, kliknite na dugme Nastavi.

Nakon obaveštenja, pojaviće se zahtev da unesete vaš mPin, kojim potvrđujete transakciju plaćanja.

Obaveštenje o uspešnom plaćanju računa

U zavisnosti od unetih parametara,  aplikacija će vas obavestiti da ste uspešno platili račun:

Račun na osnovu unete šifre korisnika xxxxxxxx/xxx za mesec xxxx 201x. godine u iznosu od xxx.xx dinara je uspešno plaćen. Račun ste platili sa Vaše DinaCard platne kartice. Broj transakcije (TID) je: xxxxxxxxxxxxxx. Izveštaj možete pogledati u Pregledu transakcija

 ili

Račun za broj 0xxxxxxxxx za mesec xxxx 201x. godine u iznosu od xxx.xx dinara je uspešno plaćen. Račun ste platili sa Vaše DinaCard platne kartice. Broj transakcije (TID) je: xxxxxxxxxxxxxx. Izveštaj možete pogledati u Pregledu transakcija.

U okviru opcije Pregled transakcija možete pregledati sve izvršene transakcije vezano za plaćanja računa Dovoljno je da odaberete opciju Pregled računa.