Open Telekom 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas!
Privatni > Usluge > Web i SMS plaćanje računa > SMS plaćanje računa > SMS plaćanje računa za usluge fiksne telefonije

SMS plaćanje računa za usluge fiksne telefonije

SMS plaćanje računa

Uslugu SMS plaćanja računa za:

 1. fiksni telefon, 
 2. Open ADSL, 
 3. Open IPTV, 
 4. Web Hosting i 
 5. Mail Hosting 

sa bankovnog DinaCard računa možete koristiti bilo da ste mt:s prepaid ili postpaid korisnik.

Da biste mogli da koristite uslugu SMS plaćanja mesečnog računa za usluge fiksne telefonije, neophodno je da se za mobilna plaćanja registrujete u banci koja Vam je izdala DinaCard karticu.

Ranija registracija za mobilna plaćanja sa DinaCard računa važi i za  plaćanja računa za fiksni telefon, Open ADSL, Open IPTV, Web i Mail Hosting.

Banke koje vlasnicima DinaCard kartica pružaju uslugu plaćanja računa za usluge fiksne telefonije

Uputstvo za SMS plaćanje računa za usluge fiksne telefonije

1. Zahtev za dobijanje zaduženja

Da biste izvršili SMS plaćanje računa za fiksni telefon, Open ADSL, IPTV, Web i Mail Hosting neophodno je da na broj 8686 pošaljete SMS poruku sa zahtevom za dobijanje zaduženja sledeće sadržine: 

KLJUČNA_REČ<razmak>PODATAK<razmak>YYMM<razmak>OZNAKA_TIPA_RAČUNA

Primer: TEL 1234567/1 1002 dina

PARAMETRI PORUKE:

KLJUČNA_REČ - vrsta usluge koja se plaća:

 • TEL - za fiksni telefon,
 • NET - za Open ADSL i ostale vidove pristupa internetu,
 • IPTV - za Open IPTV,
 • WEBH za Web Hosting i
 • MAILH za Mail Hosting

PODATAK - podatak na osnovu kojeg se jedinstveno identifikuje račun koji se plaća koji može biti:

 • Pozivni broj + fiksni broj telefona, npr. 011123456, ili
 • šifra korisnika, npr. 1234567/1 - šifra korisnika je jedinstveni broj koji se nalazi u gornjem levom uglu računa i jasno je obeležen sa "Šifra korisnika"

YYMM -  godina i mesec za koji korisnik želi da plati račun, YY su poslednje dve cifre godine, a mesec vrednost od 01 do 12.
   NAPOMENA: Ovaj podatak nije potrebno unositi, ukoliko se radi o računu za poslednji mesec.

OZNAKA_TIPA_RAČUNA - vrsta računa sa koga se vrši plaćanje (npr. dina - za Dinacard)
   NAPOMENA: Ovaj podatak nije potrebno unositi za plaćanja sa DinaCard 

2. Plaćanje računa

Nakon slanja SMS poruke sa zahtevom za dobijanje zaduženja dobićete povratnu poruku sa iznosom Vašeg zaduženja. Ukoliko želite da izvršite plaćanje potrebno je da dobijenu poruku prosledite na broj 8686 u roku od 3 minuta. 

Primer poruke koju dobijate:

TEL - IZNOS 2984.60 din PODATAK 1234567/1  MESEC 1002, PLAĆANJE SA dina. Za potvrdu ovu poruku prosledite na 8686. TID 392

3. Autorizacija naplate

Nakon izvršenog plaćanja dobijate USSD poruku sa zahtevom za Vašu autorizaciju naplate. Ako želite da autorizujete naplatu, unesite vaš mPIN u roku od 30 sekundi.

Primer poruke koju dobijate:

Za potvrdu transakcije za iznos 2984.60 DIN, molimo Vas unesite mPIN. TID 392

4. Izveštaj o naplati

Posle izvršene autorizacije dobićete poruku da li je Vaša transakcija uspešno obavljena.