Open Telekom 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas!
Privatni > Usluge > Provera trenutnog stanja

Provera stanja

Proverite trenutno zaduženje, preostale besplatne minute, SMS poruke i MB!

tl_files/images/proverastanja250.jpg

Prepaid i postpaid pretplatnici mogu da provere prepaid kredit, svoje trenutno postpaid zaduženje, kao i da saznaju broj preostalih besplatnih minuta i SMS poruka iz svog tarifnog paketa.

Usluga je besplatna i dostupna 24 sata dnevno. Na ovaj način možete da proverite svoje zaduženje i dok ste u inostranstvu kod operatora koji podržavaju USSD tehnologiju, s tim što se saobraćaj napravljen u roamingu naknadno obrađuje po dostavljenim izveštajima od stranih operatora, zbog čega se utrošeni iznos u roamingu prikazuje sa određenim vremenskim kašnjenjem.

Servis za proveru stanja je usluga kojom se delimično pomaže u praćenju potrošnje postpaid korisnika. Informacije koje se dobijaju se periodično ažuriraju i ne prikazuju u realnom vremenu potrošnju tj. ostvareni saobraćaj na postpaid računima (roaming, VAS SMS, prenos podataka).

Provera stanja Prepaid kredita

Provera stanja Vašeg računa se može izvršiti na dva načina:

  • Unošenjem koda *100# i pritiskom na taster za pozivanje slusalica.gif na Vašem mobilnom telefonu, u veoma kratkom roku na ekranu mobilnog telefona pojaviće se informacija o Vašem preostalom kreditu.
  • Pozivanjem na broj 777 sa Vašeg mobilnog telefona, gde ćete posle poruke dobrodošlice, čuti infomaciju koja se odnosi na stanje Vašeg kredita i važnosti SIM kartice. Ukolko budete želeli da čujete istu informaciju pratite uputstvo govornog automata.

Ukoliko želite da proverite besplatne SMS poruke to možete učiniti unošenjem koda *103# i pritiskom na taster za pozivanje slusalica.gif, na ekranu ćete dobiti traženu informaciju.

Provera stanja Postpaid računa

Postpaid pretplatnici mogu da provere svoje trenutno zaduženje, kao i da saznaju broj preostalih besplatnih minuta i SMS poruka iz svog tarifnog paketa:

  • Unošenjem koda *797# i pritiskom na taster za pozivanje slusalica.gif na Vašem mobilnom telefonu, u veoma kratkom roku pojaviće se informacija o Vašem zaduženju. Ova usluga je besplatna.
    Napomena: Na ovaj način možete besplatno proveriti trenutno stanje i u roamingu kod operatora koji podržavaju USSD tehnologiju.
  • Informacije koje se dobijaju preko servisa za proveru trenutnog stanja se periodično ažuriraju i zato ne prikazuju u realnom vremenu potrošnju. Potrošnju na Vašem postpaid računu precizno možete da vidite na listingu koji dobijate uz Vaš mesečni račun.

Provera specifikacije saobraćaja

Bilo da ste naš prepaid ili postpaid korisnik u bilo kom trenutku na našem portalu možete pogledati svoj listing – specifikaciju saobraćaja koji ste napravili u prethodna tri meseca.

Provera stanja u roamingu

Provera kredita u prepaid roamingu vrši se upotrebom kratkog koda za proveru kredita *100#slusalica.gif
Ovaj postupak je besplatan.

Provera kredita u postpaid roamingu
Unošenjem koda *797# i pritiskom na taster za pozivanje slusalica.gif na Vašem mobilnom telefonu, u veoma kratkom roku pojaviće se informacija o Vašem zaduženju. Na ovaj način možete besplatno proveriti trenutno stanje u roamingu kod operatora koji podržavaju USSD tehnologiju.