Open Telekom 11811.rs Moj Telekom m:ts Telekom
Pratite nas!
mt:s > Vesti > Vesti privatni > Vesti za privatne korisnike

Usluga prenosa broja

01.07.2011

Svim korisnicima od 1. jula dostupna je usluga prenosivosti broja, uz mogućnost zadržavanja pretplatničkog broja mobilnog telefona.

Za sve koji žele da postanu mt:s korisnici obezbedili smo jednostavan i lak postupak prelaska u mt:s mrežu, uz simboličan trošak za prenos broja u iznosu od  1 dinar.

Prenesi broj

Zahtev za prenos broja u mt:s mrežu korisnik može podneti na dva načina - u poslovnicama Telekoma Srbija, na našem sajtu putem on-line prijave ili pozivanjem korisničkog servisa na broj 064/789.

Novi mt:s korisnik se može opredeliti za prepaid, za postpaid ili Biznet tarifne profile, bez obzira na to da li je kod drugog operatora bio prepaid, postpaid ili poslovni korisnik.

Da bi podneo zahtev za prenos broja, postpaid korisnik (bez obzira da li je fizičko ili pravno lice) prethodno mora da izmiri sva dugovanja prema svom prvom operatoru, uključujući i obaveze iz ugovora, dok prepaid korisnik mora da bude registrovan. Ukoliko prepaid korisnik nije registrovan, a želi da pređe u mt:s mrežu, registraciju može obaviti u nekoj od poslovnica Telekoma Srbija uz davanje na uvid SIM kartice i PUK broja, kao i važećeg ličnog dokumenta.

U roku od dva dana od prijema zahteva, korisnik koji želi da pređe u mt:s mrežu biće obavešten da li su ispunjeni uslovi za prenos broja. Ako je zahtev podnet do 14h radnim danom smatra se zahtevom podnetim tog dan, dok se zahtev koji je podnet posle 14h smatra zahtevom podnetim sledećeg radnog dana.

Novi mt:s prepaid korisnik dobija SIM karticu sa 200 dinara kredita i 200 SMS poruka, a novi postpaid korisnik bonus od čak 6 mesečnih pretplata.

Korisnik koji je već izvršio prenos broja kod drugog operatora, naredni prenos istog broja može da izvrši tek nakon tri meseca od dana kada je izvršen prethodni prenos broja.

Povratak